Humand

İlk Yardım Kutusu

 

Humand, afetzedelere sadece ihtiyaç doğrultusunda yardım iletmenin yanı sıra insanca yaşamaları için değer verildiğini göstermek amacıyla hijyen, sağlık, gıda araç gereci ve bebek bakımı şeklinde 4 temel alana ayrılan kutulardan oluşur. Her bir kutu kendi içinde kullanımına yönelik şekilde özelleştirilmiştir.

 

2017

Tasarımın en önemli özelliklerinden biri yardım kampanyasını organize etme amacı taşımasıdır. Sistemde , afetzedeye yapılacak yardımlar ve destekler kutu başlıklarına göre ayrılacak, hangi kutudan ne kadar ihtiyaç olduğu sistemde yer alacak yardımsever kişi de buna göre göndereceği yardımı seçecek böylece ihtiyaç dışı yardımlarda oluşan yığılma ve israfın önüne geçilmesi öngörülmektedir. Proje, genel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Afedin durumuna, çeşidine, bu konuda yapılacak saha çalışmalarına göre sistem içeriği genişletilebilir.